Lichtwerk
herstelzorg; mens & geluk

Coaching & Let’s klets

Voorkomen is beter dan genezen. Soms heb je alles voor elkaar maar blijft er toch onvrede knagen. Vragen als: ‘Waarom doe ik het?’, ‘Hoe doe ik het?’ en ‘Ben ik blij met het resultaat?’ kunnen het lastig maken te genieten van wat er is. In persoonlijke coachingsgesprekken kun je met Petra op zoek naar jouw antwoorden.

Je leert ingesleten patronen en overtuigingen onder ogen zien. Zijn ze nog nodig? Laat je inspireren, leer vertrouwen op je innerlijk kompas. Zet de stappen waar je plezier aan beleeft en ontspan dan ben je een end op streek.

Let’s klets is er speciaal voor jou als je een inspirerend gesprek wilt.

Kosten voor een gesprek van 1,5 uur zijn inkomensafhankelijk vanaf € 75,=

Agenda

‘Geloof, is de wind in de zeilen van je dromen’